Eerste resultaten geplande veiligheids- en effectiviteitsanalyses TRIPLE-B studie (oude opzet met BEVACIZUMAB)

Januari 2021 zijn de eerste resultaten van de  TRIPLE-B studie gepubliceerd in het tijdschrijft Breast Care.  Specifiek wordt naar de veiligheid en werkzaamheid van chemotherapie met bevacizumab gekeken. Deze eerste analyses laten zien dat carboplatin in combinatie met cyclophosphamide en bevacizumab veilig zijn en rapporteert de meest voorkomende bijwerkingen.

Lees het abstract hier: https://www.karger.com/Article/Abstract/512200