Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel:
Biomarker discovery randomized phase IIb trial with carboplatin-cyclophosphamide versus paclitaxel with or without atezolizumaB as first-line treatment in advanced triple negative Breast cancer (TRIPLE-B study).

Nederlandse titel:
Gerandomiseerd fase IIb onderzoek naar biomarkers bij een eerstelijns behandeling van gevorderde triple negatieve borstkanker met carboplatin-cyclofosfamide in vergelijking met paclitaxel met of zonder atezolizumab (immuuntherapie).

Kijk voor uitgebreide uitleg van de studie bij Onderzoeksdoel

Extra informatie:
Kijk op de website van BOOG Study Center voor meer informatie over dit onderzoek. Deelnemende onderzoekers kunnen daar na inloggen de volledige studiedocumenten raadplegen.

Kankersoort:
Borstkanker

Fase II studie

Voor meer patiënten informatie over dit onderzoek kunt u de website van kanker.nl raadplegen.