Registratie

   

De studie is door de METC van het Nederlands Kankerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL) (CCMO register  NL44403.031.13) goedgekeurd en is opgenomen in de European Clinical Trials Database (2013-001484-23)  en geregistreerd bij ClinicalTrials.gov (NCT01898117).