Proefpersonen includeren en planning met centraal laboratorium

Proefpersonen includeren en plannen van studie biopt en bloedonderzoek in een centraal laboratorium

Hieronder staat aangegeven welke stappen er ondernomen moeten worden om een patiënt aan te melden voor de TRIPLE-B studie. Deze stappen gelden voor de ziekenhuizen die deelnemen aan de TRIPLE-B studie.

  1. Informeer de patiënt over de TRIPLE-B studie en andere behandelopties.
  2. Indien de patiënt wil deelnemen aan de TRIPLE-B studie, moet zij/hij het informed consent formulier (IC) ondertekenen.
  3. Registreer de patiënt in ALEA. Hiermee wordt een studienummer verkregen.
  4. Neem contact op met het TRIPLE-B studieteam om het verplichte studiebiopt en bloedafname te plannen (mail naar TripleB@nki.nl).
  5. Plan de verplichte screeningsonderzoeken.
  6. Het TRIPLE-B studieteam koppelt aan de patiënt en het ziekenhuis terug wanneer het verplichte studiebiopt en bloedafname gepland zijn.
  7. Wanneer het verplichte studiebiopt en bloedmonster afgenomen zijn, alle screeningsonderzoeken verricht zijn én de patiënt voldoet aan alle in- en exclusievoorwaarden, kan het ziekenhuis de patiënt in ALEA randomiseren. Er wordt direct aangegeven voor welke behandeling de patiënt geloot heeft. Het is belangrijk dat patiënten binnen 14 dagen na aanmelding in ALEA worden gerandomiseerd.
  8. Gemiddeld 3 dagen na randomisatie wordt de behandeling gestart.

Indien het ziekenhuis nog niet meedoet aan de TRIPLE-B studie, dan kunnen patiënten doorverwezen worden naar een deelnemend ziekenhuis.  Klik hier voor een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen.