Centraal laboratorium

In de TRIPLE-B studie moet er bij de screening een verplicht studiebiopt en bloed worden afgenomen voor studiespecifieke bepalingen. Het opslaan en verwerken hiervan is complex en niet ieder ziekenhuis beschikt over deze faciliteiten. Er is daarom een centraal laboratorium aangewezen die dit kan uitvoeren voor de TRIPLE-B studie. Momenteel gebeurt dit in het Antoni van Leeuwenhoek. Het streven is om ook andere centrale laboratoria te openen in de nabije toekomst.