Onderzoeksdoel

De TRIPLE-B studie doet onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide triple negatieve borstkanker. Onderzocht wordt welke behandeling (chemotherapie met of zonder immuuntherapie atezolizumab, anti-PDL1) het meest effectief is en of dat is te voorspellen.

Onderzocht wordt:

  • Of een bepaalde test (BRCA-like test) kan voorspellen voor welk soort chemotherapie de uitgezaaide borstkanker gevoelig is.
  • Of er andere biologische kenmerken (biomarkers) zijn die kunnen voorspellen voor welk soort chemotherapie de uitgezaaide borstkanker gevoelig is.
  • Of het toevoegen van immuuntherapie (atezolizumab) aan de chemotherapie de uitgezaaide borstkanker langer onder controle houdt dan chemotherapie alleen.
  • Of er andere biologische kenmerken (biomarkers) zijn die kunnen voorspellen welke patiënten het meeste baat hebben van het toevoegen van immuuntherapie (atezolizumab) aan de chemotherapie.

Toelichting:

  • Bij triple negatieve borstkanker heeft de tumor 3 kenmerken niet: de tumor heeft geen oestrogeen receptor, geen progesteron receptor én de tumor is HER2-negatief (HER2 is een eiwit en speelt een belangrijke rol bij de groei en deling van cellen). In tegenstelling tot andere borstkanker subtypes, zoals bijvoorbeeld hormoongevoelige borstkanker, zijn er meer immuuncellen nabij de triple negatieve borstkankercellen aanwezig.
  • Er zijn 2 soorten triple negatieve borstkanker. Het ene type heeft een afwijking in een eiwit, het BRCA-eiwit genoemd. Dit type kanker lijkt extra gevoelig voor chemotherapie met de combinatie van de middelen carboplatin (Carbosin®, Paraplatin®) en cyclofosfamide (Endoxan®). Het andere type heeft geen afwijking in het BRCA-eiwit en lijkt heel gevoelig voor behandeling met paclitaxel (Taxol®).